Destacats
21 de novembre de 2013
Què és la creativitat?

Al revisar la història del concepte de creativitat ens adonarem que aquesta ha estat capaç de progressar gràcies a la superació de molts prejudicis. Hi ha multitud de teories sobre què és la creativitat, i encara que gairebé totes convergeixen en punts similars encara no s’arriba a una definició unitària. Totes tenen raó en major o menor mesura, però cap ha estat prou precisa com per Imposar sobre la resta.