Destacats
17 Març 2008
Ocupants del nou espai europeu

És part del nou ordre mundial, injust, i que caldrà canviar, però ara per ara nosaltres tenim la sort de ser-hi dins i de poder gaudir de les avantatges que s’han anat aconseguint: la democràcia, l’estat del benestar, la fluïdesa de capitals i de persones, i des de fa pocs anys, en realitat des de la Declaració de Bolonia de 1999, hem començat a sentir parlar de l’Espai Europeu d’Educació Superior i de les seves propostes: fer transparents les titulacions universitàries de manera que un titulat d’un país pugui continuar els seus estudis o exercir en un altre país de la comunitat europea, i per tant unificar les titulacions: grau, postgrau i doctorat, fent que la formació básica sigui flexible, transversal i multidisciplinar. Tenint en compte aquestes prescripcions i aprofitant la primera convocatòria que es feia en el nostre país, nosaltres hem preparat la proposta de Grau oficial en Disseny, precisament partint del fet que en els estudis que fem a l’ESDi ja estan les bases d’una formació flexible, transversal i multidisciplinar i que, per tant, és poc el que s’ha de replantejar. Hem fet, com dic, la proposta, que ha passat la primera revisió de qualitat, la que fa l’Agència de Qualitat de la Generalitat de Catalunya, i ara està a Madrid, per passar la revisió de l’ ANECA, la agència de qualitat del Ministerio de Educación, i tot ens indica que el proper curs 2008-2009 començarem a l’ESDi la titulació oficial de Grau en Disseny. Això ens colloca, a l’Escola, els seus estudiants i graduats, en una situació molt favorable si pensem en terminis de mobilitat i competitivitat. En un món que cada cop es fa més accessible -com deia abans, pels que estem dins- les possibilitats que tenen els nostres alumnes i professionals de continuar els seus estudis o treballar en un altre lloc es veuen legitimades amb un títol oficial reconegut en tota la Comunitat Europea, qüestió aquesta per la que el món del disseny venia lluitant des de fa dècades. Si Espanya es veia una mica en els confins d’Europa, aquest és un pas més a la nostra àmplia integració com a ciutadans de plens drets. Anna Papiol, Directora de l’ESDi