Destacats
9 de juny del 2014
New Media i espai públic

 

Una simple mirada a l’estat actual del desenvolupament cultural occidental evidència la necessitat d’una transformació en les bases econòmic-socials del capitalisme. Entre molts punts candents, un dels símptomes d’aquesta fase tardana del capitalismo1 pot llegir a la privatització l’espai públic tradicional.