Destacats
29 d’agost de 2013
La responsabilitat del disseny i l’art en la cultura informacional de les noves tecnologies

El compromís per part dels dissenyadors i artistes contemporanis de generar un discurs responsable envers la realitat social, cultural i política, implica la consciència de la seva naturalesa heterogènia i complexa. El flux comunicacional cibernètic, la instantaneïtat, el canvi, i tot allò que acompanya l’esdevenir del paradigma cultural basat en les telecomunicacions, han afavorit en aquest inici del segle XXI l’emergència de subjectivitats que s’evoquen a l’activitat comunicacional a través de facebooks, twitters, blogs, etc. En aquest context de simulacre i hiperrealitat, utilitzant la terminologia de Baudrillard, cal més que mai la consciència per part del dissenyador i l’artista de les especificitats locals aprofitant, al mateix temps, les especificitats "globals" de les noves tecnologies i les xarxes de comunicació.

 

Podeu llegir l’article sencer aquí:
Mireia Feliu