Destacats
23 de gener del 2014
La moda en el context mediàtic espanyol

 

La moda és un fenomen social, cultural i comunicatiu que està condicionat pels costums, la moral, la religió, la política, l’economia. Està present en tots els sectors de l’activitat humana i forma part de la cultura dels pobles. Pot ser vesteixi com a peça clau en l’avanç de les societats occidentals o com a instrument de jerarquia i distinció social; com a cerca de plaure individual, benestar i funcionalitat, o com un element de producció social de diferències i d’identitats. El missatge de la moda es divulga a través dels mitjans de comunicació de masses digitals i tradicionals.

A Espanya, aquests mitjans tenen unes característiques pròpies que fan que el discurs de la moda estigui en un moment de transformació discursiva: la consolidació dels formats impresos, que contenen la major part de la publicitat del sector, i l’aparició de les bitàcoles digitals estan condicionant les relacions entre mitjans, empreses i blogueres.

 

PDF