Destacats
20 de febrer del 2015
La llum com a condicionant ambiental del disseny d’espais

La llum natural és un element imprescindible per a la vida, sense exceptuar l’existència de l’ésser
humà. La vida de l’home també es desenvolupa en refugis que ha anat construint al llarg de la història, de manera que, en els espais la llum natural és fonamental.

 

 

Article escrit per Mireia Murciano professora de la Unitat de Producte i Usabilitat d’Espais de l’ESDi