Destacats
25 de gener de 2017
La imatge contemporània: Photoshop (PS), Remix i "DI-DI’s"

El present article pretén abordar la qüestió de la imatge en el moment actual, o el que és el mateix, des de la perspectiva del digital. Per a això, focalitzarem en tres aspectes que defineixen i caracteritzen el que entenem avui per imatges digitals: el rebuig que provoca l’edició de fotografies i el retoc (PS); la construcció estètica de nous imaginaris (Remix) que fusionen paradigmes temporalment dispars i finalment la patologia associada a l’emmagatzematge d’imatges (DI-DI) i a la conservació de la memòria a través d’aquestes.

 

 

Article escrit per Cristina Real, dissenyadora de moda, professora i membre de la Unitat de Tendències i Innovació de l’ESDi (Departament universitari de Teoria i Desenvolupament del Disseny)