Destacats
13 de octubre del 2017
Gestión del diseño y buenos líderes

El present article ofereix una visió sobre la narrativa de ficció com a motor de experiències d’engagement per a l’espectador, a partir de la construcció de estructures complexes que permeten un acostament més profund, interactiu i bidireccional: no solament del dissenyador / guionista / escriptor, a usuari / espectador / lector, sinó també en sentit oposat. La narrativa no solament és un instrument per transmetre històries i imaginar mons possibles. també es presenta com un motor per al desenvolupament cognitiu, l’assimilació d’habilitats comunicatives, la capacitat expressiva i la imaginació, tots ells elements importants en la nostra construcció com a persones. Fent un recorregut superficial sobre la nostra condició d’éssers "narradors", l’evolució de la narrativa cap a estructures complexes, i la influència del disseny sobre l’experiència i el entreteniment en el consum de ficció, el text pretén mapejar a manera de introducció aquestes qüestions.

 

 

 

Article escrit per Fran Pinel, professor i membre de la Unitat Departamental de Comunicació, Multimèdia i Interactivitat de l’ESDi