Destacats
9 d’octubre de 2013
L’experiència d’usuari en les narratives interactives audiovisuals

El canvi de paradigma comunicacional, lligat al desenvolupament de les tecnologies digitals, té un antecedent clar en les reivindicacions filosòfiques sorgides a partir de les dècades de 1960 i 70 sobre la necessitat de superar les estructures lineals i jeràrquiques de transmissió del coneixement. Des de la perspectiva de la teoria crítica, el desenvolupament dels nous mitjans - abans anomenats electrònics, ara digitals- obre un ampli camp de possibilitats per posar en pràctica alternatives a la comunicació vertical i desenvolupar nous models discursius. Enfront de la classificació jeràrquica i temàtica tradicional pròpia d’enciclopèdies o biblioteques, l’hipertext ofereix una estructura reticular que s’assembla més al funcionament associatiu de la ment humana. El desenvolupament d’estructures hipertextuals i els plantejaments filosòfics associats a elles tenen efectes també en les pràctiques audiovisuals. Amb el desenvolupament dels nous mitjans, la interactivitat es constitueix com a element que reconfigura els mecanismes narratius, la qual cosa repercuteix, entre altres aspectes, en l’experiència del lector/espectador/usuari.


El present article presenta un estudi de caràcter fenomenològic que aborda l’experiència narrativa interactiva. Els objectius principals de l’estudi són: determinar quines són les conseqüències de la introducció de la interactivitat en l’audiovisual i els efectes derivats en els processos de percepció i comprensió narrativa; observar si es dóna una potenciació dramàtica gràcies a la hipertextualitat; i determinar si existeix al cinema hipernarratiu interactiu una relació directa entre la capacitat d’intervenció de l’espectador i la seva immersió en la trama.

 

Podeu llegir l’article sencer aquí:joan sànchez