Destacats
19 de novembre del 2014
Greenaway. Les fronteres invisibles entre cinema i vídeoart.

Peter Greenaway, director de cinema polifacètic format en el camp de la pintura, és un clar defensor de la separació entre la imatge i el text, entre l’audiovisual i la literatura.

Greenaway aludeix, en aquest sentit, a un llenguatge visual que, precisament per la seva naturalesa concreta, no es reconeix i no forma part del sistema educatiu: tothom sap llegir textos, però no tothom sap llegir imatges. La genialitat de Peter Greenaway ve d’aquí: de la seva capacitat de llegir, actuar i crear entre disciplines: pintura, música, cinema, literatura… I per això trenca normes i trenca narratives: perquè les treu de les seves caselles i crea des de la llibertat, sense prejudicis però amb plena consciència d’una tradició històrica i artística que no es pot obviar, especialment en el camp de la pintura

 

 

Article escrit per la Dra. Mireia Feliu, professora i membre de la Unitat de Comunicació Multimèdia i Interactivitat d’ESDi (Departament universitari de Teoria i Desenvolupament del Disseny.