Destacats
16 de gener del 2014
Excloent als joves no hi ha futur

 

Les darreres setmanes els missatges d’optimistes sobre la situació econòmica s’han incrementat, mercès a la significativa millora dels indicadors macroeconòmics en general i a la vegada la tendència a la baixa de la prima de risc, la qual cosa comporta, per un costat, una clara disminució dels interessos a pagar; i per altra evidencia, un canvi quant a la confiança dels inversors cap a l’Estat. Fets que fan que després de 6 anys de retrocés sembli que, per primer cop, hi ha raons per un moderat optimisme. Un optimisme que no pot amagar que el creixement rondarà només l’1%, la creació d’ocupació serà baixa o molt baixa, i el diferencial entre salaris i cost de vida seguirà creixent si considerem la pràctica congelació, o disminució de salaris, i les pujades de serveis bàsics, com el transport o l’energia.