Destacats
27 Maig 2011
Estudis avançats en disseny. Una nova realitat

El curs 2011-2012 l’Escola Superior de Disseny i Enginyeria ELISAVA té previst desenvolupar la quarta edició del seu Màster universitari oficial en Disseny i Comunicació. Alguns dels alumnes que hi han participat ara estan inscrits al programa de Doctorat en Comunicació Social de la Universitat Pompeu Fabra desenvolupant tesis doctorals vinculades al món del disseny. Igualment, l’Escola Superior de Disseny ESDi posa en marxa la primera edició del Màster Oficial en Comissariat d’Art en Nous Mitjans. L’existència de programes de formació avançada destinats a l’aprofundiment en la professió i a la iniciació en activitats investigadores comença a ser una realitat al nostre país. Sens dubte, la plena incorporació del disseny en l’àmbit universitari passa per aquí, per promoure la reflexió crítica i la generació de coneixement sobre la cultura del projecte a través de la recerca. Però passa també per ser capaços de definir els sentit d’aquests programes que donen accés al doctorat. Precisament, en el número 26 d’ELISAVA Temes de disseny (http://tdd.elisava.net) Victor Margolin, un professional de l’educació amb llarga experiència i un dels historiadors del disseny més significatius, insistia en aquesta necessitat. En la mateixa edició de la revista, Gavin Melles, professor de la Universitat de Swinburne, adoptava igualment una actitud crítica, qüestionant en concret l’estructura dels programes de doctorat en disseny de caràcter professional apareguts en l’última dècada en els països anglosaxons. Després d’argumentar que aquests doctorats combinaven la investigació teòrica amb la metodologia pròpia de la pràctica del projecte, advertia que aquesta integració, per altra banda lògica, podia generar programes amb un discurs retòric mancats de la profunditat necessària requerida en un currículum d’aquest tipus. Seguint en la línea del que proposava Margolin, formular adequadament el sentit dels doctorats en disseny és clau, i més en un moment en que aquesta disciplina juga un paper cada vegada més significatiu en la gestió d’un entorn social i natural cada vegada més complexa. Cal saber identificar les àrees d’estudi i connectar la investigació amb la pràctica de la professió. En definitiva, generar des del disseny un discurs propi que permeti encetar un debat reflexiu que atengui el procés del disseny i les seves funcions, però també la funció que té el disseny en la transformació de l’entorn humà i la generació de nous escenaris. Daniel Cid Moragas Director ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona