Destacats
21 Febrer 2013
Escenari per a la recerca en disseny, comunicació multimèdia i interactivitat. Conceptes i idees inicials.

Si es realitza l’exercici d’intentar definir les funcions del disseny, és encertat entendre que una d’elles "i potser la principal, en el cas del disseny gràfic, visual o audiovisual- és gestionar la informació i presentar-la de manera que el receptor, inserit en el procés de comunicació, tingui la possibilitat d’adquirir coneixement mitjançant l’enteniment i assimilació d’aquesta informació. Precisament, la gestió de la informació pot ser una bona raó a l’hora de generar projectes de recerca en disseny, atès que la manipulació de dades i l’estructuració, organització i jerarquització de la informació per ser presentada a un usuari, col·laborant d’aquesta forma en el seu procés cognitiu, és un fet perfectament mesurable i contrastable en termes qualitatius i quantitatius. Si es parla específicament de recerca en el camp del disseny que competeix a la Unitat Docent i de Desenvolupament del Coneixement en Comunicació Multimèdia i Interactivitat de l’Escola Superior de Disseny ESDi, no es pot negar la influència que tenen les Tecnologies de la Informació (TIC) en general i Internet en l’específic. Per a ningú és un misteri que Internet s’ha convertit en la plataforma més àmplia per a la interacció, la comunicació o fins i tot l’activisme. Les "comunitats virtuals", o grups de persones unides de manera informal per l’experiència compartida, sintetitzen l’evolució d’Internet i de la tecnologia Web 2.0. Els usuaris volen relacionar-se entre si i amb organitzacions de tot tipus; els usuaris volen i poden manipular la informació, convertint-se d’aquesta manera en productors de continguts. Les persones, gràcies a això, passen de ser usuaris consumidors a ser usuaris productors (consumer+producer=prosumer, nou concepte i tendència en economia). La tecnologia basada en Internet domina els nous models empresarials de l’economia digital, donant a les empreses noves formes de cultivar el talent dels innovadors que treballen tant dins com fora dels límits corporatius, la qual cosa dóna sentit al concepte d’Innovació Oberta o Open Innovation. El disseny, de la seva banda, s’ha vist altament afavorit en el seu desenvolupament pel progrés de les tecnologies de la informació, és cert; però també s’ha convertit, gràcies a les seves innegables característiques orientades cap al progrés social, en un pont entre la societat i les TIC. En aquest sentit i, d’acord amb la visió del Consell Internacional de Societats de Disseny Industrial, es pot entendre el disseny com "una activitat creativa que té com a objectiu establir les qualitats multifacètiques d’objectes, processos, serveis i els seus sistemes en cicles vitals sencers. Per tant, el disseny és el factor central de la humanització innovadora de les tecnologies i el factor crucial d’intercanvi cultural i econòmic". (ICSID, 2012) En aquest marc general, format pels elements "tecnologia-disseny-informació-societat", l’activitat investigadora de la UDDC en Comunicació Multimèdia i Interactivitat es desenvolupa sota la base de la idea de la Hipernarrativa, entesa com la gestió, estructura, organització i jerarquització de la informació presentada al ciutadà en diferents espais de comunicació de l’entorn urbà quotidià. Aquest concepte inicial planteja la necessitat de concretar projectes de recerca que tractin el tema del "disseny d’informació urbana adaptativa i generativa", és a dir, sorgeix la necessitat de donar resposta a problemàtiques de comunicació a les ciutats mitjançant la utilització del discurs narratiu de la informació que es lliura a les persones, adaptant-se a les seves característiques i necessitats depenent de l’entorn (espai i temps) en el qual es trobin i depenent també de l’objectiu que el ciutadà tingui per complir en determinats moments. Sorgeix llavors la conjugació dels conceptes d’e-services i sentient cities. Els serveis a través d’Internet en el context de la ciutat intel-ligent poden ser la clau enfront dels diferents tipus de problemes que una persona enfronta cada dia, ja sigui en els camps de la mobilitat o de transport, de la salut o educació (e-health i e-learning), de l’entreteniment, de les finances o de la comunicació. El lliurament de serveis a través de la manipulació i presentació adequada de la informació es pot resoldre mitjançant el disseny d’aplicacions pensades per als dispositius mòbils dels quals el ciutadà disposa avui dia o bé, mitjançant estructures d’informació disposades a través dels diferents espais públics de la ciutat. L’escenari està preparat i el públic està en silenci. El guió és coherent. Només falta que s’obri el teló i els actors entrin a interpretar correctament el seu paper perquè l’obra sigui un èxit. 21.02.2013