Destacats
2 de desembre del 2014
Els nous reptes de la Galàxia post-McLuhan i el talent dels productors independents

Tal com ja va apuntar en el seu moment el sociòleg i professor Manuel Castells a “La Era de la Información” és evident que hem deixat enrere la Galàxia de Gutenberg per submergir-nos de ple en la Galàxia de McLuhan i el seu ascens de la cultura dels mitjans de comunicació de masses, amb la televisió com a epicentre. Des de les sentències de Manuel Castells, però, el món de l’audiovisual ha experimentat un creixement extraordinari. La televisió segueix sent clau, és clar, però les necessitats de consum i el context econòmic actual han portat al sector, no només a canviar les seves estructures de treball que, moltes vegades, passen per la importància dels productors independents i l’externalització dels serveis, sinó, també, a la necessitat d’arriscar en propostes audiovisuals originals en contingut i format.

 
Però, com viuen tots els canvis econòmics del sector els productors independents? Com poden assegurar la seva supervivència davant dels “gegants”? I, sobretot, com es diferencien en un moment en què el seu avantatge competitiu és, clarament, el talent i la creativitat?

 

 

Article d’Isabel Palà, periodista i responsable del Gabinet de Premsa i Comunicació de l’ESDi