Destacats
26 de febrer del 2014
El valor del disseny

En el marc del 3r. Congrés Internacional de Disseny i Innovació de Catalunya (CIDIC) celebrat la passada setmana, es dedica una jornada a “valors i percepció”, la qual es dedicà a l’anàlisi i el debat de qüestions com la necessitat del dissenyador de fer valer el seu treball; els límits i les llibertats que té el creatiu a l’hora de fer la seva feina; i com el treball conceptual, en el marc de la innovació, pot generar subjectivitat i condicionar actituds. El rerefons de les intervencions reforçava l’afirmació que “La realitat no és res més que la percepció que cada un de nosaltres té de tot allò que l’envolta”. Una percepció que incrementa la possibilitat de ser induïda i dirigida en entorns d’incertesa, canviants i tot sovint amb components més virtuals que físics.