Destacats
12 de setembre de 2013
El periodisme digital: la revolució dels continguts

En les dues últimes dècades, hem assistit a una nova forma de periodisme, que denominem periodisme digital i que Ramón Salaverría (2001) defineix com "l’especialitat del periodisme que empra el ciberespai per investigar, produir i, sobretot, difondre continguts periodístics". (Salaverría, 2001: 323). Aquest nou perfil de la premsa es defineix perquè el suport informatiu són les noves tecnologies de la comunicació en tota la seva extensió. Internet i totes les possibilitats comunicatives que el defineixen, i la telefonia mòbil d’última generació, han permès que la informació arribi als usuaris de manera ràpida, eficaç i deslocalitzada.

 

Podeu llegir l’article sencer aquí:Encarna Ruiz