Destacats
02 Agost 2012
El futur en mà dels emprenedors

Fa només uns mesos que vaig assistir a un debat obert i plural, organitzat per una agrupació de joves emprenedors de Tarragona. L’eix conductor del debat va ser la dualitat "continuïtat en el model de presa de decisió i lideratge" versus "ruptura i nou model". De fet, quan parlaven de ruptura, es referien a què cada model de desenvolupament econòmic i social requereix un estil de lideratge específic; la qüestió era si el model econòmic en què estem submergits pot evolucionar cap a un de nou, en el que la clau és innovar integralment i deixar que el capital humà eclosioni amb plenitud. Aquest nou model requereix un estil de direcció molt diferent a l’associat als models més fonamentats en les cadenes de producció o les organitzacions verticalitzades. El fet és que al llarg de tota la trobada, i durant el debat, va planar la convicció de què l’actual cicle de desenvolupament havia finalitzat, que s’havia exhaurit el model tradicional de generació de progrés, i que s’estaven a les portes d’una nova era. Una era que no s’acabava de dibuixar com seria, però de la que ningú dubtava que havia de ser essencialment diferent, sustentada en el coneixement, oberta, compartida, globalitzada i lliure. La nova era on lentament ens endinsem neix amb una manca de recursos financers evident, i amb un nivell d’endeutament enorme per part dels països avançats; amb un ampli creixement del preu de les matèries primeres, un fet que obliga a no malversar i a aplicar criteris productius que fomentin l’estalvi dels recursos i l’eficiència dels processos; i amb un increment notori dels costos energètics, que ocasionen un increment de preus del transport en un escenari de inestabilitat e incertesa notòria, un fet que força a establir plans de relocalització i reindustrialització. És una era, en definitiva, que exigeix transparència i capacitat de prendre decisions per canviar la quotidianitat, que precisa de persones amb una sòlida formació universitària, capaces d’innovar de forma permanent i de treballar en el si d’equips plurals que interioritzen les actituds d’escoltar, comunicar i cooperar per competir. Nova gent i nous estils d’entomar els desafiaments d’avui per construir l’esdevenidor. Sense cap mena de dubte, aquest nou escenari que des de fa un temps truca a la porta, requereix de persones que amb aquests nous criteris assumeixin el risc d’emprendre. Emprenedors que, tot interioritzant els nous paradigmes, treballin en xarxa, configurant equips de persones de les organitzacions que vertebren i, a la vegada, col·laborin amb altres externes que no tenen cap altre punt en comú que la voluntat de fer i de ser, i que utilitzen la xarxa com a vehicle vertebrador de les noves iniciatives. En la trobada que feia referència a l’inici, gairebé tots compartien els criteris anteriors i afirmaven que "són els emprenedors d’avui els qui esdevindran empresaris demà; i amb la seva nova manera d’entendre les organitzacions i exercir el lideratge, crearan les empreses que generaran els nous llocs de treball que la societat necessita". Nous emprenedors amb un nou estil d’actuació; amb una nova ambició; amb una nova forma d’entomar els problemes; amb unes noves maneres de cooperar, d’associar-se i d’emprendre. Aquests tipus de persones requereixen un recolzament específic molt associat a no posar pals a les rodes, a fer que les coses siguin fàcils i, en especial, a facilitar que es trobin i comparteixin. I en aquesta actuació és clau, per una banda, l’Administració que faciliti i premiï l’emprenedoria i, per l’altra, els centres universitaris que tenen la obligació de crear entorns i espais per acollir a aquelles persones que en lloc de buscar feina, assumint els riscs, volen crear-la. És des d’aquest convenciment que la Fundació per l’ESDi contempla amb satisfacció la darrera graduació dels primers dissenyadors amb títol oficial universitari de l’Estat Espanyol i encara el curs que començarà el setembre. Unes conviccions que inclouen el compromís ferm de facilitar que el disseny esdevingui l’eix vertebrador de la innovació i el pal de paller per crear equips plurals (científics, tecnòlegs i dissenyadors), que han d’assumir el futur com una fita a conquerir i no com un destí predeterminat. Per això l’aposta pel Centre d’Emprenedors "ESDi Empresa", i pels instituts d’innovació i recerca que progressivament s’implantaran en el marc de la Fundació INDICIS: dues iniciatives que ajuden als emprenedors i enquadren en el marc d’un ensenyament de qualitat i en la disposició d’ajudar a tots aquells que acceptin el repte de dissenyador com el seu propi futur i, alhora, modelar-lo.