Destacats
20 de febrer del 2014
El disseny del fer. Notes per pensar metodologies performatives en disseny

Aquest article, que es planteja com un dispositiu per la reflexió obert i per tant, susceptible de ser revisat i ampliat, parteix de l’article "On és el meu cos? i el disseny del fer" publicat al número 193 de la revista Quadern de les arts, les idees i les lletres i del text inèdit "Hacia una cultura de la prefiguración (sin manifiestos)", així com de la investigació entorn als marges de possibilitat de formular una sèrie d’eïnes metodològiques per un disseny basat en els estudis de la performativitat.