Destacats
03 Maig 2013
El Disseny Clau de la competitivitat en el Món Global

En la ponència ’El Disseny Clau de la competitivitat en el Món Global’, Antoni Garrell, Director General de la FUNDIT i especialista en gestió de la innovació i economia del coneixement defineix les estratègies per aconseguir la competitivitat de les empreses tot considerant el binomi globalització-economia del coneixement. D’aquesta manera, fa una anàlisi dels components que determinen la competitivitat: la innovació, la productivitat i la globalització per poder identificar que Investigar (I), Desenvolupar (D) i Innovar (I), [I+D+I] més la capacitat d’Emprendre (e) esdevenen les Claus del progrés per aconseguir competitivitat sostinguda a llarg termini, objectiu de tota organització. Davant el rellevant paper dels creatius, Antoni Garrell assenyala les claus de com han d’afrontar la seva activitat professional i així esdevenir locomotores del progrés i gestors de la construcció del futur. Si voleu llegir la ponència sencera, cliqueu aquí.