Destacats
21 Març 2010
El disseny: motor de la innovació i el progrés social

Un model econòmic que oblidava que la generació de riquesa de forma sostinguda requereix d’un teixit industrial potent, capaç de competir en els mercats internacionals i íntimament lligat als centres de recerca. Podem afirmar que el miratge de la riquesa fonamentada en una demanda artificial s’ha esvaït. Ara més que mai cal reconstruir els nostres pilars de competitivitat, i estrènyer la col·laboració entre el mon científic i tecnològic amb el disseny, per poder incorporar els seus avenços als productes assolint la competitivitat en els mercats internacionals. És en aquest context en el qual al febrer de 2009 el patronat de la Fundació per l’ESDi (Fundit), presidit pel Sr. Josep Bombardó, va acordar organitzar el primer congrés Internacional de disseny i innovació de Catalunya, amb el lema "El disseny: motor de la innovació i el progrés social". Un congrés internacional, perquè l’economia és oberta i interdependent; un congrés obert perquè, sols fomentant la transmissió lliure del coneixement, el progrés pot ser factible; un congrés multidisciplinari perquè en ell es sustenta la innovació; un congrés que evidenciés la capacitat tractora i integradora del disseny; i un congrés que potenciés les xarxes de relació i col-laboració internacionals, tant pel mon científic com empresarial. Uns objectius complexes però necessaris ja que, sols entomant els problemes amb noves visions i noves actuacions, es pot arribar a nous destins, a noves maneres de treballar i progressar. Un progrés que requereix "deixar enrere un model fonamentat en una indústria financera -que genera bombolles que exploten- per potenciar la indústria real -que genera bens i serveis-". Una indústria que requereix, com recorda el president de la FUNDIT, "del treball sinèrgic de totes les disciplines dels sabers, ja que el disseny ha deixat d’esser un valor estètic per passar a ser un valor estratègic, en la mesura que el disseny no és valor afegit: és el valor". Sens dubte les expectatives del congrés eren moltes. Les 60 ponències i les 7 conferències plenàries que ho configuraven evidenciaven la importància del disseny en un entorn altament competitiu, especialment en els països on l’oferta sobrepassa la demanda, i on el nivell de la renda per càpita obliga que la competitivitat no sigui únicament qüestió de preu. En unes societats, i unes economies, en que la clau resideix en la seducció dels productes i la riquesa del seu contingut o valor aportat. Una societat en què les organitzacions afronten els desafiaments de la competitivitat, sabedors que només aconseguint l’èxit podran créixer, prolongar la seva existència, generar ocupació, afrontar problemes complexos, i convertir-se en marques de referència. Reptes que exigeixen cercar l’excel·lència en les activitats mateixes així com no ignorar les fortaleses i debilitats dels competidors. D’acord a les expectatives, el congrés ha posat de manifest les potencialitats del disseny i la necessitat d’evolucionar de l’egodisseny al co-diseny, en la línia impulsada per l’ESDi des de l’any 2002. També que el disseny no és valor agregat és el valor de les coses; la importància del triangle Disseny-tecnologia-ciència; la importància creixent del disseny multidisciplinari; i la necessitat d’objectivar la subjectivitat per avançar en la gestió del disseny, tot articulant una metodologia científica pròpia. La gran quantitat d’idees i els conceptes que s’han transmès obliguen a fer un rigorós anàlisis per ser assimilats i obrir noves oportunitats i visions als congressistes, individualment, o col-lectivament, gràcies a les activitats telemàtiques post-congressuals que van incrementar la relació entre ells. Conseqüentment es pot afirmar que el congrés ha superat amb escreix els seus objectius, ja que la qualitat dels ponents i els més de 500 assistents han permès progressar en la relació entre els investigadors en disseny, tecnologia i ciència, amb les empreses que han de convertir el saber en PIB. Ha permès apropar encara més el món universitari a la societat, tot incrementant la transversalitat i pluralitat. Pel que fa a l’ESDi s’han pogut incrementar el seus treballs ja que, com a primera escola de l’Estat espanyol en disposar de la titulació oficial de disseny, té la responsabilitat de marcar el camí per posar el disseny al mig de tota l’activitat productiva i del progrés social. El congrés ha finalitzat, és l`hora d’extreure el màxim rendiment, i aplicar les seves ensenyances per fer plenament realitat que El disseny és el motor de la innovació i el progrés social. De ben segur que tots ho farem. Antoni Garrell i Guiu 21 de març de 2010 Foto home: Sra. Gemma Puig (directora general de Comerç de la Generalitat) i Sr. Josep Bombardó (President de la FUNDIT). Foto interior: Sr. Bustos (Alcalde de Sabadell) i Dra. Esther Giménez-Salinas (Rectora de la URL).