Destacats
13 d’octubre del 2017
Disseny i bons líders

Una de les necessitats vitals de qualsevol projecte per assegurar el seu èxit és que disposi d’un bon lideratge. En conseqüència, a l’ESDi diverses assignatures s’enfoquen a proporcionar les competències de lideratge dels projectes i en l’itinerari de Gestió del Disseny s’incideix més profundament en aquest tema en l’assignatura de Sociologia Laboral.

En aquest article el Dr. Llorenç Guilera, professor de la ESDi analitza la importància de tenir bons líders i que requisits es necessita per saber liderar.