Destacats
20 de maig de 2013
Disseny d’interiors. Denominació i àmbit d’actuació.

Habitualment es té la certesa que els dissenyadors d’interiors només escollim colors, mobiliari o cortines. No es tracta únicament d’una combinació de diferents elements, formes o materials perseguint una estètica. És quelcom més complex on hi intervé anàlisi conceptual, mètodes projectuals i eines instrumentals.

Llavors on recau el malentès? Per què gran part de la societat relaciona la nostra professió amb una simple qüestió de gust?

El CGDI(1) dóna tres noms diferents a la mateixa professió:

- Decoració: Ubicat en l’àrea geo-cultural llatina-mediterrània i amb àmbit d’influència a Centre-Sud Amèrica on predomina una concepció humanística i es sobrevaloren els aspectes estètics de l’entorn habitable.
- Arquitecte d’interiors: en l’àrea geo-cultural del centre i nord d’Europa, on predomina una concepció racionalista i es sobrevaloren els aspectes funcionals de l’entorn habitable.
- Disseny d’interiors: en l’àrea geo-cultural anglosaxona i les seves àrees d’influència, Austràlia, Japó, etc. Predomina una concepció tecnològica i es sobrevaloren els aspectes modals o d’ús de l’entorn habitable.

D’altra banda, existeixen dues úniques definicions del dissenyador d’interiors amb validesa internacional. La postulada per la IFI (2) i la definició de la OIT (3).

En la primera es defineix la figura de l’arquitecte d’interiors/dissenyador d’interiors com el "professional qualificat per la seva formació, experiència i capacitats reconegudes, que:

- Identifica, investiga i resol creativament problemes relatius a la funció i la qualitat de l’entorn interior.
- Ofereix serveis relacionats amb els espais interiors, entre els quals s’inclou la programació, l’anàlisi de disseny, la planificació d’espais, estètica i seguiment de l’obra, utilitzant coneixements especialitzats de construcció d’interiors, sistemes i components de construcció, normativa, equips, materials i mobiliari.
- Prepara plànols i documents relatius al disseny de l’espai interior, a fi de millorar la qualitat de vida i protegir la salut, la seguretat i el benestar del públic."

En la segona, l’OIT classifica el dissenyador d’interiors/decorador dins el Grup 1 62.30 sota la definició " professional que traça els projectes de decoració i mobiliari de cases, edificis públics, vaixells i d’altres llocs; estudia la finalitat i les característiques del treball que s’hi realitzarà i canvia impressions amb els seus col·legues o clients per a determinar així l’estil de decoració, les limitacions de l’espai i d’altres dades d’interès; prepara els esbossos, els plànols i maquetes necessaris. També defineix la disposició del mobiliari i els sotmet a l’aprovació dels seus superiors o clients. Calcula la relació i costos dels materials i dels mobles; prepara i supervisa l’execució de les obres; pot projectar -juntament amb l’arquitecte, la decoració completa dels interiors, amb les seves instal·lacions i accessoris, podent encarregar-se de la compra de materials de decoració i mobiliari".

Hem vist doncs que el disseny d’interiors, quan se’l denomina despectivament decoració, ha estat tradicionalment associat a: l’estètica com a fi, al caprici del gust, a l’arbitrarietat en la combinació d’elements i fins i tot a l’elitisme del preu alt.

Les possibles vies per solucionar aquests malentesos podrien ser:

- Explicar millor la professió en cadascuna de les activitats diàries del professional. Amb els clients, en el contacte amb usuaris, amb seminaris, tallers, conferències.
- Redefinir l’àmbit d’actuació per ampliar o matisar el significat del nom "disseny d’interiors". El dissenyador d’interiors no treballa únicament l’interior d’un espai, sinó que dissenya també espais exteriors, espais públics, muntatges efímers. Inclús es podria arribar a englobar sota la definició d’espais habitables. Entenent per habitable a ser susceptible de fer-hi qualsevol activitat en un període de temps indefinit.

1. Consell General dels Col·legis Oficials de Decoradors i Dissenyadors d’Interior d’Espanya. Normativa reguladora de l’activitat i exercici professional del Dissenyador d’Interiors (últim dia de visita 15-05-2013)
2. Federació Internacional d’arquitectes/dissenyadors d’interiors(últim dia de visita 15-05-2013)
3. Organització Internacional del Treball (últim dia de visita 15-05-2013)

Laia Feixas (20.05.2013)

 

Laia Feixas