Destacats
1 d’octubre del 2014
Disseny d’Interacció

Una de les principals funcions del dissenyador (qualsevol que sigui la nostra especialitat) és decidir la interacció que els usuaris tindran amb els nostres productes o serveis. Coneixem el concepte d’ "interacció"? Som conscients que la interacció es pot / s’ha de dissenyar?