Destacats
23 Febrer 2008
Disseny: Titulació Oficial

El passat dia 13 de febrer el Consell Interuniversitari de Catalunya va donar el vist-i-plau a les primeres 35 titulacions de grau adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior, que es posaran en marxa el proper curs 2008-2009 ja que es "consideraren oportunes i viables", al complir tots els requisits que s’han definit per als nous graus, http://www10.gencat.net/dursi/AppJava/noticies_fitxa.jsp?area=0&idioma=0&idnoticia=31075. Entre aquestes titulacions destaca la de grau en disseny ja que comporta que el disseny assoleixi la titulació oficial universitària, aquest fet és la culminació d’un llarg camí que s’inicià a Espanya al 1992 al posar en marxa l’ESDi, de la ma de la URL, els estudis universitaris de disseny. Una iniciativa que fou seguida per la resta d’escoles importants de disseny en els anys següents. Ara 16 anys desprès l’ESDi i la URL han fet possible que el disseny assoleixi el mateix reconeixement i estatus de la resta de titulacions universitaris que fan possible el progrés social i la competitivitat de les empreses. Un llarg camí que ha estat possible gracies al encertat programa d’estudis implantat al 1992, al mètode docent amb que s’aplica, a la implicació i entrega del professorat, al suport dels exalumnes, avui dissenyadors importants, que omplen les empreses, i els alumnes que amb el seu esforç, esperit crític, i capacitat creativa donen vida, dia a dia, a les aules de L’ESDi. Una nova titulació enquadrada en el procés de canvi profund que estem sotmesos els països europeus encaminat a la transformació d’una societat basada en l’economia industrial cap una altra fonamentada en la producció i aplicació intensiva de coneixement, per part de les empreses, als productes i serveis a traves del procés creatiu o innovació. Un procés en el que esta implicada tota la societat, i molt especialment els científics, tecnòlegs i dissenyadors, ja que es requerit el seu treball simbiòtic, per poder aprofitar les oportunitats i convertir-les en el progrés econòmic i social que atorga qualitat de vida i benestar. En definitiva la nova titulació de disseny que sorgeix de la ma de l’ESDi és un pas important en el reconeixement de la importància del disseny en el marc de l’Estratègia de Lisboa, definida que te per finalitat convertir la "Unió Europa en l’economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món en l’horitzó del 2010". Al proper setembre, un cop l’ANECA autoritzi la inscripció del grau en disseny al Registre de Titulacions de l’Estat, s’iniciaran els estudis, amb un programa d’estudis sensiblement igual al impartit des de el 1992, i amb un mètode docent que segueix les pautes establertes pel Pla 92, un fet que garanteix que la posta en marxa no aporti incerteses i a la vegada, també, permetrà que, un cop s’estableixen els mecanismes legals escaients, els alumes i dissenyadors graduats a l’ESDi puguin accedir a la nova titulació oficial. Aquest es a la vegada el punt final d’un procés, i el inici d’una nova etapa que enfortirà el procés educatiu, la tasca de recerca en el camp de disseny, el increment de la relació universitat empresa, i a assolir també noves titulacions oficials de postgrau, i de tercer cicle. Ara es l’hora de continuar fent els somnis realitat. Ara les portes estan obertes, sols cal esforç, dedicació, entusiasme i creativitat, components que caracteritzen als profesionals i alunmes que fan possible dia a dia l’ESDi, i als dissenyadors i les seves obres. Antoni Garrell i Guiu Director General Fundació FUNDIT