Destacats
27 d’abril de 2015
De "baix" a "dalt": noves estètiques de baixa resolució

En el paradigma del món connectat, establert no fa gaire, la facilitat d’accés a la producció de
contingut i a la distribució del mateix fa que personatges anònims es converteixen en ídols
seguits arreu, que conjuntament amb la constant pujada d’informació privada a la xarxa podria
estar creant una estètica la qual les empreses farien servir com a font d’inspiració.

 

Article escrit per Marc Calvet, dissenyador digital i gràfic, professor i membre de la Unitat de Comunicació Multimèdia i Interactivitat de l’ESDi (Departament universitari de Teoria i Desenvolupament del Disseny).