Destacats
02 Maig 2007
Cinc idees i una convicció

Desprès de parlar sobre aspectes diversos, la nostra conversa va derivar cap a la importància del sector industrial pel desenvolupament econòmic de tot col·lectiu o país. La conversa va esdevenir un debat interessant sobre idees i prioritats, abans que parléssim pròpiament de com des de l’ESDi entenem el disseny i el marc on aquest ha de desenvolupar la seva activitat. De la llarga conversa va quedar-me 5 idees que voldria compartir, i una convicció que caldria assumir. Quant a les 5 idees la primera fa referència al model d’organització, ell emfatitzà el fet de que cal disposar de persones excepcionals que siguin capaces, des de la diversitat de les idees i heterogeneïtat de coneixements, impulsar un procés de cooperació que condueix inexorablement cap una espiral de millora irrefenable. La segona, que les plusvàlues que es generen de forma incremental al llarg del procés productiu son asimètriques, de tal manera que com més prop del consumidor final més rendiment per l’esforç o inversió efectuada, conseqüentment l’indústria hauria de poder gaudir de rendiments que es produeixin en el comerç, allargant la seva activitat i presencia fins el consumidor final, un fet plenament assumit en el sector del automòbil. Tercer, la consciencia sobre el problemes del canvi climàtic i la sostensibilitat han arrelat entre la ciutadania, és el moment per afrontar el problema i els productes i els procés productiu ha d’incorporar els valors que d’aquests problemes es deriven. Quart, un bon producte necessita la tecnologia més avançada, però l’autèntic element diferenciador l’atorga el disseny, aquell que sedueix per la riquesa de les prestacions, per els valors que incorpora i per la seducció de la forma. Cinquè, sols des de la comprensió dels problemes del mercat, que esdevenen oportunitats, el desenvolupament empresarial és possible, i aquí la visió creativa que conjuga la sorpresa amb el pragmatisme esdevé la clau per eliminar les amenaces i aprofitar les oportunitats. Persones excepcionals en actituds i aptituds, extensió del procés industrials cap el consumidor final per incrementar la rendibilitat, respecte a la sotenibilitat i el progrés, disseny con element clau, conversió dels reptes en oportunitats, són cinc elements que esdevenen fonamentals per afrontar amb èxit la missió de tota organització, i que requereix que tecnòlegs, científics i dissenyadors treballin plegats per liderar el progrés social, per evitar l’exclusió i permeté disposar de productes diferencials, que generen benestar al qui els utilitzà, i aporten les plusvàlues que fan possible el progrés d’avui sense qüestionar el desenvolupament de les properes generacions del dema. Uns reptes que obliguen a que les escoles i centres universitaris desenvolupin una formació de qualitat, buscant l’excel·lència, i que obliga especialment a les escoles de disseny, ja que els dissenyadors esdevenen els element basics que harmonitzen el binomi ciència i tècnica, posant-lo al servei de les persones i el progrés. Un fet que em reforçà la convicció de l’adequació de la missió i el objectius de l’ESDi a les exigències de la societat actual, que certifica que l’actuació del professorat de l’ESDi és l’encertat, i que per molts esforços i recursos que s’esmercin en la formació de dissenyadors, i en ajudar que aflori el seu cabdal creatiu, mai seran suficients, ja que una gran part del futur i la competitivitat de les empreses passa per ells. Sabent-ho sols cal actuar en concordança amb aquestes idees i conviccions en la línia que, des de fa temps, efectuen les millors escoles de disseny d’Europa. Antoni Garrell i Guiu Director General Fundació FUNDIT