Destacats
30 Gener 2009
BONS DISSENYADORS I GRANS DISSENYADORS

Només cal donar una repassada als Issue[i] i a la premsa especialitzada per trobar una mostra dels reconeixements i premis que els nostres graduats van recollint any rere any. Alguns d’aquests ex-alumnes nostres ja apunten maneres de grans dissenyadors. ¿Quines serien les diferències entre un bon dissenyador i un gran dissenyador? És un tema al que alguns autors s’han esforçat en aportar els seus punts de vista. Ara i aquí volem recollir les idees del gran dissenyador gràfic Cameron Moll[ii], que ell concreta en 9 punts que nosaltres hem adaptat a la nostra visió particular i ampliat fins a 15. També volem estendre’ls a qualsevol camp del disseny (no només el disseny gràfic com fa C. Moll). Per a generalitzar, usem el terme "producte" del disseny tant per representar un objecte industrial, una indumentària, un edifici, un interior, un web, un audiovisual o qualsevol altre resultat del treball creatiu d’un dissenyador. 1.Els bons dissenyadors generen productes d’estètica agradable. Els grans dissenyadors comuniquen maneres diferents de mirar el món. Un bon dissenyador disposa de components i els organitza de manera estètica. Un gran dissenyador procura que el missatge inherent a la seva creació arribi a l’usuari; ja sigui un concepte, o una emoció particular, o una funció més racional del producte, o el que sigui, però sempre amb una aportació creativa. 2.Els bons dissenyadors es recolzen en el principi que "menys és més". Els grans dissenyadors fan coexistir aquest principi amb la possibilitat que, a vegades, la profusió i l’excés poden ser un bon criteri de comunicació formal i estan oberts a no limitar-se i a poder combinar els dos extrems. 3.Els bons dissenyadors resolen els problemes de la producció. (És força freqüent que als dissenyadors els toqui solucionar problemes creats pels artistes, els arquitectes o els enginyers). Els grans dissenyadors s’avancen als possibles problemes en la producció i els eviten en el seu disseny. 4.Els bons dissenyadors s’inspiren en unes tendències, uns gèneres o uns models de referència. Els grans dissenyadors s’inspiren, a més a més, en la totalitat de circumstàncies de l’ambient i de les característiques dels usuaris als que va destinat el seu producte. 5.Els bons dissenyadors fan macro-disseny i prenen cura del conjunt. Els grans dissenyadors fan també micro-disseny i atenen fins els detalls més petits del conjunt. 6.(Adaptat). Els bons dissenyadors tracten els aspectes estètics com a contingut del missatge. Els grans dissenyadors tracten els aspectes estètics com a interfície d’intercanvi del producte amb l’usuari. 7.(Adaptat). Els bons dissenyadors usen les tecnologies, els materials i els instruments més adequats. Els grans dissenyadors troben noves maneres d’aprofitar aquestes tecnologies, aquests materials i aquests instruments. 8. (Adaptat). Els bons dissenyadors resolen el problema concret que se’ls planteja. Els grans dissenyadors van més enllà i resolen diferents alternatives i tenen una visió genèrica del problema plantejat. 9.(Adaptat). Els bons dissenyadors redissenyen i actualitzen els seus treballs anteriors. Els grans dissenyadors reinterpreten i articulen, es preocupen per conèixer els canvis en les necessitats dels usuaris i procuren adaptar-hi els seus dissenys. 10.(Afegit). Els bons dissenyadors són capaços d’aportar nous conceptes o noves visions sobre els productes. Els grans dissenyadors basen les seves aportacions en saber escoltar i comprendre els problemes dels seus clients. 11.(Afegit). Els bons dissenyadors ajuden a crear productes útils i atractius. Els grans dissenyadors fan que els seus productes aportin experiències significatives. 12.(Afegit). Els bons dissenyadors estan compromesos amb la comunitat que atenen. Els grans dissenyadors provoquen transformacions positives de la realitat en la seva comunitat. 13.(Afegit). Els bons dissenyadors procuren minimitzar la contaminació ambiental que el seu producte pugui generar. Els grans dissenyadors tenen present el cicle de vida del producte i procuren, a més, garantir la sostenibilitat ambiental mitjançant la utilització de materials biodegradables o reciclables. 14.(Afegit). Els bons dissenyadors aporten valor afegit als seus productes. Els grans dissenyadors, a més, procuren minimitzar els costos de producció. 15.(Afegit). Els bons dissenyadors plantegen solucions valentes. Els grans dissenyadors son audaços i, a vegades, aporten solucions brillants que la majoria havia considerat com insòlites o impossibles. A l’ESDi procurem, al llarg de tota la carrera, incentivar i motivar els nostres alumnes per a que combinin la seva vocació amb els coneixements teòrics, culturals i instrumentals que els impartim i amb les estratègies creatives que els inculquem i fomentem. Tenim l’esperança que aquestes línies de reflexió sobre les diferències qualitatives entre bons i grans dissenyadors ajudin a incrementar la futura llista de grans dissenyadors del nostre país. Disposem ja d’una llista força abundant, però els temps difícils ens fan ser més ambiciosos i en volem més. L’economia ho agrairà i tots en serem directa o indirectament beneficiats. Llorenç Guilera