Destacats
19 de juny de 2013
Aproximació al consum de ficció audiovisual a través d’Internet

L’objectiu d’aquest article és l’estudi dels canvis d’hàbits dels joves en el consum de continguts audiovisuals, en concret de les sèries, a través d’Internet. Estudis recents confirmen una creixent tendència al major consum de continguts a través d’internet per diversos factors, entre ells la gran oferta existent i un major control del producte a consumir. S’ha administrat un qüestionari a joves estudiants d’ESO, batxillerat i universitaris d’edats compreses entre 16 i 28 anys; el 81% eren dones, el 77% no treballa (només estudia) i viu amb els seus pares. Els resultats indiquen que els usuaris prefereixen compartir el seu temps d’oci presencialment, i es connecten online per gaudir dels seus continguts favorits en solitari com a segona opció.


Podeu llegir l’article sencer aquí:
Elisabeth Ferrándiz

 

Article escrit per Elisabeth Ferrándiz, professora i membre de la Unitat de Comunicació Multimèdia i Interactivitat de l’ESDi (Departament universitari de Teoria i Desenvolupament del Disseny d’ESDi).