Destacats
26 de març del 2014
A propòsit del CIDIC

La 3ª edició del Congrés Internacional de Disseny i Innovació de Catalunya organitzat per l’ESDi (URL), s’ha desplegat tot posant en joc dos conceptes d’un abast quasi impensable: la idea de tendència i la idea de futur (Future Trends). En aquest marc conceptual es van presentar un seguit d’intervencions organitzades en quatre eixos d’observació i debat: Smart Products, Ergonomia i Espais, Valors i Percepció, De la compra a la venda. No obstant i això, la major part de les ponències i comunicats, enlloc d’emfasitzar en les metodologies i processos propis de cada àmbit de reflexió, allò que han posat de relleu és, precisament, la necessitat de trencar barreres, d’eliminar fronteres conceptuals, metodològiques i epistemològiques per acarar una sola pregunta veritablement transcendent: som capaços de repensar el concepte modern de progrés? Existeix una alternativa a aquest mite?

 

La Dra. Maia Creus de la Unitat de Comunicació, Multimèdia i Interactivitat de l’ESDi hi reflexiona en aquest article.