Destacats
02 Gener 2012
"Reconèixer les singularitats, aplicar l’equitat"

Després d’una llarga campanya i dels rituals previstos en l’ordenament jurídic tenim nou govern a l’Estat. Un govern que té per endavant una complexa tasca encaminada a evitar que es materialitzi una nova recessió en 2012; en concloure, sense error i de forma accelerada la reestructuració del sistema financer, tot forçant que el crèdit arribi al sistema productiu i a les famílies; posar les bases per incentivar la creació de llocs de treball i disminuir l’atur; i col·laborar a superar la crisis del deute sobirà que sofreix l’eurozona. Una tasca que cal enquadrar en l’obligació de recuperar el compliment del Pacte d’Estabilitat i Creixement signat al 1997 pels Estats membres de la Unió Europea, el qual obliga a que el deute públic es mantingui per sota del 60% del PIB, i el dèficit per sobre del -3% del PIB, xifres que Espanya complia al 2008, a l’inici de la crisi, i no ho feien països capdavanters de la Unió i que ara han esdevingut els garants del mateix. Un pacte que cal accelerar el seu compliment, a pesar dels sacrificis que comporta en les actuals circumstancies, ja que fins que les xifres no s’atansin a les establertes, no es donaran els passos definitius per a un rellançament de la Unió, ni el BCE actuarà, amb contundència, per ajudar al requerit creixement de l’economia productiva, i a la reactivació del consum. Contingut complet de l’article