Destacats
6 de febrer del 2014
El boca - a - boca a la xarxa

Els consumidors han anat exercint més control sobre els seus hàbits amb els media i el seu rol en el mercat comercial. Amb el creixement de la participació en línia que va suposar la web 2.0 , els consumidors exerceixen gran influència sobre els productes i les marques susceptibles de compra. Així doncs, la disponibilitat d’eines col.laboratives i comunitats online per a la creació de continguts per part de l’usuari dóna com a resultat canvis en l’habilitat dela gent per comunicar les seves idees i opinions als altres ( Riegner , 2007).